Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

Cuộc thi sáng tạo nghệ thuật

Cuộc thi dành cho các bạn yêu thích hội họa và muốn tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường do Cục biến đổi khí hậu - Bộ tài nguyên và Môi trường tổ chức đã bắt đầu rồi. Chi tiết cuộc thi các bạn xem trong infographic phía dưới nhé.