Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

MÔN THI THỨ 4 VÀO LỚP 10 LÀ LỊCH SỬ

MÔN THI THỨ 4 VÀO LỚP 10 LÀ LỊCH SỬ
 
Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 713/SGDĐT-QLT thông báo các môn thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021:
1. Toán, tự luận, 120 phút.
2. Ngữ văn, tự luận, 120 phút.
3. Ngoại ngữ, trắc nghiệm, 60 phút.
4. Lịch sử, trắc nghiệm, 60 phút.