Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÁNG THƯỢNG
Địa chỉ: 159 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 0243.7750.685
Email: c2langthuong-dd@hanoiedu.vn
Website: thcslangthuong.edu.vn
Gửi liên hệ về cho chúng tôi
Địa điểm cơ quan