Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

 Để đăng ký trực tuyến vào lớp 6, phụ huynh truy cập trang website: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ và thực hiện các bước sau:
Các bài viết khác