Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

VINH DANH HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

VINH DANH HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2022-2023
Thế là một năm học nữa lại sắp sửa kết thúc rồi, nhà trường xin vinh danh 20 bạn HS tiêu biểu ở tất cả các lớp. Các con không chỉ có thành tích học xuất sắc mà còn là những đội viên tích cực trong các hoạt động trường, lớp. Xin chúc mừng các con, mong các con sẽ luôn cố gắng phấn đấu ở những năm học tiếp theo để đạt thêm nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa