Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

TRƯỜNG THCS LÁNG THƯỢNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

TRƯỜNG THCS LÁNG THƯỢNG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
Vì sức khoẻ của mỗi gia đình và của cả cộng đồng. Tất cả chúng ta hãy thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết với khẩu
hiệu: "Không có lăng quăng, không muỗi vằn, không có sốt xuất huyết”