Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ

Trường THCS Láng Thượng kính gửi thầy cô giáo, quý PHHS và các con học sinh địa chỉ Thư viện SGK điện tử do thầy Nguyễn Lương Hùng xây dựng. 
https://sites.google.com/view/thuviensgknguyenluonghung/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c?zarsrc=10&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
Thầy cô giáo và các con học sinh có thể truy cập vào đường link trên để tìm những cuốn sách phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trong thời gian cách ly phòng chống dịch covid-19.
Trân trọng!


Các bài viết khác