Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

LỜI DẶN DÒ CỦA CÔ GIÁO TỚI HỌC SINH NHÂN NGÀY TỰU TRƯỜNG!

THÂN MẾN GỬI TỚI CÁC CON HỌC SINH KHỐI 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 LỜI DẶN DÒ ÂN CẦN CỦA CÔ GIÁO ĐẶNG THỊ HỒNG HẢI - HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG NHÂN DỊP TỰU TRƯỜNG QUA VIDEO THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY: 
https://youtu.be/7dF7gwxTTXA
Các bài viết khác