Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2022 - 2023

Ban Giám Hiệu trường THCS Láng Thượng kính gửi quý CMHS danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Láng Thượng, năm học 2022 - 2023. 
Trân trọng!


 
Các bài viết khác