Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2021 - 2022.

📌 Kính gửi quý PHHS danh sách HS trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Láng Thượng, Năm học 2021 - 2022.
📌 Danh sách phân lớp sẽ được nhà trường cập nhật trong thời gian sớm nhất.
    Trân trọng thông báo!