Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2022 - 2023

Văn bản hướng dẫn của  các cấp về công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022 - 2023!
1. Văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội: 
2. Văn bản của Phòng GD&ĐT quận Đống Đa:  3. Kế hoạch xét công nhận Tốt nghiệp của trường THCS Láng Thượng: