Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

TIN VUI TỪ ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

TIN VUI T ĐỘI TUYN HC SINH GII LP 9
Thc hin kế hoch năm hc 2021-2022 vi mc tiêu nâng cao cht lượng đại trà, chú trng đẩy mnh cht lượng giáo dc mũi nhn, ngay t đầu năm hc, trường THCS Láng Thượng đã t chc ôn luyn cho các con hc sinh trong đội tuyn tham d các môn thi HSG Văn hóa cp Qun.
Tri qua vòng thi kho sát trc tuyến do Phòng GD và ĐT qun Đống Đa t chc, nhà trường vinh d có 19 hc sinh đạt đim cao và tiếp tc tham d thi vòng 2 các b môn: Toán, Ng văn, Tiếng Anh, S, Hoá, Địa, GDCD. Nhà trường xin chúc mng và đánh giá cao nhng n lc, c gng ca các con trong sut quá trình hc tp trên lp và trong thi gian ôn luyn đội tuyn. Trong thi gian ti, các giáo viên ct cán và các chuyên gia, ging viên ca các trường Đại hc được sp xếp để tp trung trí tu, tinh thn và sc lc bi dưỡng cho các con. Chúc các con luôn bình tĩnh, t tin để giành kết qu cao, mang vinh d v cho bn thân, gia đình và ni dài thành tích ca nhà trường.