Công trình của Hội Sinh viên Việt Nam

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI LÁNG THƯỢNG'S GOT TALENT 2023

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI LÁNG THƯỢNG'S GOT TALENT 2023
Loa loa loa loa…
Chiềng làng chiềng chạ
Thượng hạ tây đông
Về đây ngóng trông
Mà nghe thông báo
Giám khảo công bố
Kết quả cuộc thi
Tài năng Láng Thượng
Loa loa loa loa…
 
Các bài viết khác